Verkkolähetys moninkertaistaa yleisösi


0

Tapahtuman lähettäminen suorana verkkolähetyksenä mahdollistaa yleisömäärän moninkertaistamisen verrattain pienillä kustannuksilla.

Webinaari, webcast, streaming, striimaus, verkkolähetys, suoratoisto... Videokuvan ja äänen reaaliaikaiselle lähettämiselle internetin yli löytyy nykyisin runsaasti erilaisia termejä. Käytännössä näillä tarkoitetaan samaa asiaa joskin mm. yleisön käyttöliittymän toiminnallisuuksissa on suuria eroja. Yksinkertaisia webinaareja on kenen tahansa mahdollista toteuttaa omalla tietokoneellaan ja sopivaa webinaaripalvelua käyttäen.

Tässä keskitymme kuitenkin ammattimaisesti tuotettuihin webcast-palveluihin joita hyödyntämällä lähetyksestä saadaan katsojalle mielenkiintoisempi elävöittämällä sitä monikameratekniikan mahdollistamalla kuvakulmien vaihtelulla, synkronoiduilla esityskalvoilla sekä yleisön osallistamisella kysymysten, kommenttien ja äänestysten kautta. Näissä ratkaisuissa palvelun tarjoaja tuo tyypillisesti tapahtumapaikalle kamerakaluston videomiksereineen sekä laitteet videokuvan lähettämiseen verkon yli ja huolehtii kuvamateriaalin leikkaamisesta ja lähetyksen toimimisesta.Useammalla kameralla elävyyttä lopputulokseen


Kustannusten karsiminen käyttämällä pienempää kameramäärää saattaa kuulostaa houkuttelevalta mutta on hyvä pitää mielessä että tämä on usein yksi suurimmista lopputuloksen laatuun vaikuttavista asioista. Edullisemmin useita kuvakulmia saadaan robottikameroita hyödyntämällä jolloin yksi teknikko voi operoida jopa viittä kameraa. Robottikamerat soveltuvat kuitenkin parhaiten hitaampitempoisiin seminaari- yms. tapahtumiin, musiikkiesitysten yms. lähettämisessä ainakin osan kameroista kannattaa olla miehitettyjä jotta nopeasti vaihtuviin tilanteisiin pystytään reagoimaan välittömästi.

Verkkolähetykset kannattaa tehdä aina vähintään kahdella kameralla jotta lähetystä tekevällä teknikolla on mahdollisuus leikata vaihtoehtoiseen kuvaan jos ensisijaisen kameran kuvaa ei voida jostain syystä käyttää (esim. kameran edestä kävelee ihmisiä). Mitä suurempi tapahtumapaikka on ja mitä useammassa paikassa kuvattavia asioita tapahtuu sitä enemmän erillisiä kameroita kannattaa olla. Mikään ei pilaa vaikutelmaa verkkolähetyksen laadukkuudesta niin pahasti kuin yhden kameran käyttämisestä johtuva kuvan vaelteleminen ympäri tilaa kun yksittäinen kameramies yrittää vuorotellen hakea kuvaan esiintyjiä ja yleisökysymysten esittäjiä.

Videoneuvottelutekniikan laadun kehittymisen myötä myös puhujien esiintyminen etäyhteydellä on tullut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi mikäli aikataulut tai kustannukset muuten estäisivät osallistumisen. Kaksisuuntainen videoneuvotteluyhteys voidaan liittää ohjelmaan saumattomasti sekä tapahtumapaikalla että verkkolähetyksessä ja paikan päällä olevat esiintyjät ja yleisö voivat keskustella etäpuhujan kanssa reaaliaikaisesti.

Ei pelkkää videokuvaa


Lähetyksen jakeluun sadoille tai tuhansille käyttäjille tarvitaan jakelu- eli CDN-verkosto. Yksinkertaisimmillaan lähetys voidaan ajaa yhteen tai useampaan kolmannen osapuolen verkkopalveluun kuten YouTube tai Facebook Live jolloin jakelu tapahtuu näiden alustojen kautta. Näissä palveluissa on kuitenkin merkittäviä rajoituksia jotka kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa: esimerkiksi YouTube Liven tekijänoikeussuojaus saattaa reagoida lähetyksessä kuuluvaan musiikkiin ja katkaista lähetyksen vaikka asianmukaiset luvat ja maksut olisivatkin hoidettu oikein.

Osa verkkolähetyspalvelujen tarjoajista (mm. DC Live) mahdollistaa omalla alustallaan jakelun lisäksi myös erilaiset lisätoiminnot etäkatsojan käyttöliittymään. Suoran videokuvan lisäksi näkymään on mahdollista lisätä mm. esiintyjän kalvojen näyttö korkealaatuisena videokuvaan synkronoituna. Tällöin esitysmateriaalit toimitetaan etukäteen verkkolähetyksen toteuttajalle joka liittää ne lähetykseen ja huolehtii siitä että etäkatsojalle näkyy oikea kalvo esiintyjän niitä vaihtaessa.

Haluttaessa osallistaa myös etäyleisö tapahtumaan voidaan käyttöliittymään integroida myös keskusteluseinäsovellus (mm. DC M-Wall) jonka kautta yleisö voi esittää kysymyksiä ja kommentteja esiintyjälle, osallistua äänestyksiin ja keskusteluun paikalla olevan yleisön kanssa ja seurata esim. tapahtumasta käytävää Twitter-keskustelua.

Ennakkosuunnittelu avainasemassa


Mitä ammattimaisesti toteutettu verkkolähetys sitten edellyttää tilaajalta? Tärkein yksittäinen asia on langallinen, luotettava ja riittävän nopea verkkoyhteys. Mikäli moisen toteuttaminen osoittautuu mahdottomaksi on lähetys viimeisenä keinona mahdollista toteuttaa 4G-yhteyksiä hyödyntäen mutta tällöin vaarana on lähetyksen katkeileminen mikäli tukiaseman kuormitus nousee esim. lähellä olevan yleisötapahtuman johdosta.

Siinä missä verkkoyhteyksien nopeudet usein ilmoitetaan nopeuksina verkosta tapahtumapaikalle päin on verkkolähetyksen kannalta olennaisinta nopeus tapahtumapaikalta verkkoon päin joka on usein edellistä huomattavasti pienempi. Tästä johtuen verkkoyhteys kannattaa testata hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Puhujien ääni on luonnollisesti saatava kuulumaan joten mikäli lähetyksen toteuttaja ei toimita tapahtumaan myös äänentoistoa täytyy puheääni saada lähetykseen tilan äänentoistojärjestelmästä tai vaihtoehtoisesti puhujat on mikitettävä erikseen verkkolähetystä varten.

Kamerat tarvitsevat enemmän valoa laadukkaan kuvan tuottamiseen kuin ihmissilmä eli jos tila on silmämääräisesti arvioituna hämärä, on lisävalaistuksen tilaaminen paikallaan.

Edellämainituissa yksityiskohdissa kannattaa kääntyä kokeneen verkkolähetystoteuttajan puoleen hyvissä ajoin jotta mahdolliset puutteet tilan teknisessä varustelussa tunnistetaan ja niihin voidaan reagoida.

Tapahtuman jälkeen


Tapahtuman päätyttyä lähetyksestä voidaan tehdä "on-demand" -tallenne jonka katsojat voivat käydä katsomassa haluamanaan aikana. Erityisesti seminaarien ja koulutusten osalta tämä on arvokas lisämahdollisuus niille katsojille jotka eivät syystä tai toisesta pysty lähetystä suorana katsomaan. Tällaisen tallenteen käyttäjäkokemus voidaan tehdä käytännössä täysin samanlaiseksi kuin suoran lähetyksenkin.

Lähes kaikki verkkolähetystoteuttajat tuottavat lähetyksistä tilastotietoa jonka perusteella voidaan arvioida lähetyksen suosiota ja kiinnostavuutta. Tämä tieto kannattaa hyödyntää tulevia tilaisuuksia suunnitellessa.


Kaikki tässä mainitut ratkaisut sekä kattavan tapahtumatekniikan saat meiltä ammattitaidolla toteutettuna. Ota yhteyttä niin kartoitamme tapahtumasi tarpeet ja teemme ehdotuksen teknisestä toteutuksesta!


Näkökulmia tapahtumatekniikkaan

Blogissamme kerromme seikkaperäisemmin toteuttamistamme tapahtumista ja tapahtumatekniikan mahdollisuuksista sekä nostamme esille tapahtumatekniikka-alan ajankohtaisia trendejä.

Uusimmat kirjoitukset: